Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

ಒಗಟು

 • ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2008
 • ಬಿಸಿಲ ಹನಿ


 • ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಮೂವತ್ತರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅರೇಬೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಇಲ್ಯಾ ಅಬು ಮಾದಿ ಜೀವನದ ಅರ್ಥದ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವದನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರೇಬಿ ಕವನ "ಒಗಟು"ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.


  ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಂದೆ.

  ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾದಿ ಹಾಸಿತ್ತು, ನಡೆದೆ.

  ನನಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು, ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

  ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ಯಾಕೆ ಬಂದೆ?

  ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡೆ?

  ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!


  ಈ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ

  ನಾನುಹೊಸಬನೋ? ಹಳಬನೋ?

  ಸ್ವತಂತ್ರನೋ? ಬಂಧಿಯೋ?

  ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೋ? ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೋ?

  ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯುವ ಆಸೆ,

  ಆದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆಯೇ?

  ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!


  ನನ್ನ ಹಾದಿ, ಯಾವುದದು?

  ದೂರವಿದೆಯೋ? ಹತ್ತಿರವಿದೆಯೋ?

  ಮೇಲೇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೋ? ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೋ?

  ಸಾಗುತ್ತಿರುವದು ನಾನೋ? ದಾರಿಯೋ?

  ಅಥವಾ ನಾವಿಬ್ಬರು (ನಾನು ಮತ್ತು ಹಾದಿ) ನಿಂತಿದ್ದೇವೆಯೋ?

  ಓಡುತ್ತಿರುವದು ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೋ?

  ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!


  ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ನಾನು ನಾನಾಗಿದ್ದೆನೆ?

  ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರಾಗಿದ್ದೆನೆ?

  ಈ ಒಗಟಿಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆಯೆ?

  ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ?

  ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ?

  ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ!


  ಅರಬಿ ಮೂಲ: ಇಲ್ಯಾ ಅಬು ಮಾದಿ

  ಇಂಗ್ಲೀಷಗೆ: ಮುಸ್ತಾಫಾ ಮಲೈಖಾ

  ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಉದಯ ಇಟಗಿ