Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

ನಾನು ಆ ಹೆಂಗಸಲ್ಲ.......

 • ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 05, 2009
 • ಬಿಸಿಲ ಹನಿ
 • ನಾನು ಆ ಹೆಂಗಸಲ್ಲ-
  ಕಾಲು ಚೀಲ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಮಾರುವವಳು
  ನೆನಪಿರಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ
  ನಿನ್ನಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟವಳು.
  ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸುಳಿದಾಡಿದೆ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ
  ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
  ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟರೂ
  ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಒತ್ತಿಡಲು
  ಆ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲು ಕೋಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು.

  ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವಳು
  ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ
  ಆದರೂ ನುಸುಳಿ ಹೊರಬಂದೆ ಬೆಳಕಿನಂತೆ.
  ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು
  ಕತ್ತಲಡಿ ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು.

  ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿನ ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು
  ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸುರಿದೆ
  ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
  ಮುಳ್ಳು ಸರಪಳಿಗೆ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು.

  ನಾನು ಆ ಹೆಂಗಸು
  ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
  ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟವಳು
  ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಳಗದಂತೆಯೂ
  ನಾನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಲ್ಲವಳೆಂದು.

  ನಾನು ಆ ಹೆಂಗಸು
  ನಿನ್ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
  ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ
  ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
  ಖೈದಿ ಮನಸ್ಸಿನವರೇ ಇರುವ ದೇಶ
  ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು.

  ನಾನೊಂದು ಸರಕು
  ನಿನ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಟ್ಟವಳು
  ನನ್ನ ಪಾತಿವೃತ್ಯ, ತಾಯ್ತನ, ನಿಷ್ಟೆ
  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಮಾರಿದೆ
  ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
  ಇದೀಗ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳುವ ಸಮಯ ನನ್ನದೆಂದು.

  ನೆನಪಿರಲಿ
  ನಾನೀಗ ಆ ಹೆಂಗಸಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ
  ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ
  ಕಾಲುಚೀಲ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿರುವವಳು
  ಊಹೂಂ, ನಾನು ಅವಳಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!

  ಉರ್ದು ಮೂಲ: ಕಿಶ್ವರ್ ನಾಹಿದ್
  ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಉದಯ ಇಟಗಿ