Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

Some questions

  • ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 07, 2023
  • ಬಿಸಿಲ ಹನಿ
  • ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು Some questions ಈ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಸಿಖ್ಖರಿದ್ದಾರೆ ಜೈನರಿದ್ದಾರೆ ಬೌದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಸೀದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಂದಿರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಚರ್ಚುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಠಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ದೇವರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಆಗಮಗಳೇ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಇದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಲಿದೆ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಗ್ರಂಥ್ ಸಾಹೇಬ್ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ವಚನಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? -ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ In this holy India There are Hindus and Muslims There are Christians and Sikhs There are Jains and Buddhists There are Brahmins and Lingayaths There are Vokkaligas and untouchables But what I'm looking for is humans Please tell me where are they all? Now across the country There are innumerable borders There are mosques and temples There are Churches and Matths But I'm looking for the God Who is supposed to be inside all of them Please tell me where is he? In this country For the Hindus There is Bhagavad Gita And there are Vedas, Shastras, Puranas and Agamas Muslims have the Koran Christians have the Bible Sikhs have the Grantha Saheb Lingayats have Vachanas But what I'm looking for is love Please tell me where that is. From Kannada: Dr. G.S. Shivarudrappa To English: Uday Itagi