Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

ಅಮಂಡಾ!

 • ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2020
 • ಬಿಸಿಲ ಹನಿ
 •  

  Amanda!

  Don’t bite your nails, Amanda!
  Don’t hunch your shoulders, Amanda!
  Stop that slouching and sit up straight,
  Amanda!

  (There is a languid, emerald sea,
  where the sole inhabitant is me—
  a mermaid, drifting blissfully.)

  Did you finish your homework, Amanda?
  Did you tidy your room, Amanda?
  I thought I told you to clean your shoes,
  Amanda!

  (I am an orphan, roaming the street.
  I pattern soft dust with my hushed, bare feet.
  The silence is golden, the freedom is sweet.)

  Don’t eat that chocolate, Amanda!
  Remember your acne, Amanda!
  Will you please look at me when I’m speaking to you,
  Amanda!

  (I am Rapunzel, I have not a care;
  life in a tower is tranquil and rare;
  I’ll certainly never let down my bright hair!)

  Stop that sulking at once, Amanda!
  You’re always so moody, Amanda!
  Anyone would think that I nagged at you,
  Amanda!


  ROBIN KLEIN

   

  ಅಮಂಡಾ!

  ನಿನ್ನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಬೇಡ, ಅಮಂಡಾ! ನಿನ್ನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸಬೇಡ, ಅಮಂಡಾ! ಬಿಡುಬೀಸಾಗಿ ನಡೆಯುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕೂರುವದನ್ನು ಕಲಿ, ಅಮಂಡಾ!

   (ಅಲ್ಲೊಂದು ಕನಸಿನ, ಹಸಿರು ಪಚ್ಚೆಕಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರವಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಏಕೈಕ ಜೀವಿ ನಾನು. ನಾನೊಬ್ಬ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪುಟಿಯುತ್ತಿರುವವಳು.)   

  ನಿನ್ನ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿದಿಯಾ, ಅಮಂಡಾ? ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದಿಯಾ, ಅಮಂಡಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಶೂಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ,, ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಮಂಡಾ?

   (ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಥೆ, ಬೀದಿಬೀದಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆಆದರೆ ನಾನು ನಡೆದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ಟೇನೆ. ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಧುರ)

  ಆ ಚಾಕೋಲೇಟನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ , ಅಮಂಡಾ! ನಿನ್ನ ಮೊಡವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ಅಮಂಡಾ! ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡುವೆಯಾ ಅಮಂಡಾ?

   (ನಾನು ರಿಪಂಜಿಲ್, ಗೋಪುರದೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವವಳು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನವಿರದವಳು. ಸದಾ ಶಾಂತ, ಪ್ರಶಾಂತ. ಹಾಗೂ ಯಾವತ್ಟೂ ನನ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲಾರದವಳು!)

  ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕು, ಅಮಂಡಾ!ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೀ, ಅಮಂಡಾ!ನೋಡಿದವರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಗೊಣಗುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆಂದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವೇ ಅಮಂಡಾ?

   ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್: ರಾಬಿನ್ ಕ್ಲೈನ್

  ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಉದಯ ಇಟಗಿ