Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

ನನ್ನ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ “ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನ ಶ್ರೀಮತಿ”ಗಾಗಿ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು...

 • ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 09, 2021
 • ಬಿಸಿಲ ಹನಿ
 •  
  ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ “ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನ ಶ್ರೀಮತಿ” ಯ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೂಡಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕವು ಅಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದವರು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ QR code ನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊರೊನಾದ ಕಾವು ತಗ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.     


  You can pre-order my new book "Shakespearena Shrimati" ...

  A lot of people have been curious about my new book "Shakespearena Shrimati" and asked when it would be released. Now that work is done and the book will be out of printing house soon. Those who want the book can scan the QR code (Name:  T.M. Shrikanth Publisher’s Name) above and pre-order it. The book will be released as soon as the corona incubation subsides.

  *Item Name*: ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನ ಶ್ರೀಮತಿ

  *Price*: ₹60

  Place your order by clicking this link:
  https://mydukaan.io/siddhartha70/products/sheekspiyr-nshriimti.

  Feel free to call us on +91 9916015005 if you need any help with ordering online.

  Thank you
  Siddhartha Enterprises