Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

Awareness

 • ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03, 2021
 • ಬಿಸಿಲ ಹನಿ
 •  

  ಅರಿವು

   

  ಅರಿವೆಂಬುದು ಸಿರಿಯಲ್ಲ ಗುರುವು

  ಬೆಳಕೆಂಬುದು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಹರಿವು

   

  ಸಂತೆಯ ಸರಕಲ್ಲ

  ಅವರಿವರ ಸೊತ್ತಲ್ಲ

  ಅರಿವೆಂಬುದು ಬಯಲ ಬುತ್ತಿ

  ಚಿತ್ತ ಹಸಿದವರ ತುತ್ತು ಕಾಣ

   

  ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟ ಕಿರೀಟವಲ್ಲ

  ಧರ್ಮದ ನಶೆಯಲ್ಲ

  ಅರಿವೆಂಬುದು ಸಮತೆಯ ಹೂ   

  ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ ವಿವೇಕ ಕಾಣ

   

  ಲಿಂಗದ ಹಂಗಿಲ್ಲ

  ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತಿಲ್ಲ

  ಅರಿವೆಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಯಲು       ಒಡಲಬೂದಿಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಕಾಣ

   

  ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವರವಲ್ಲ

  ನುಡಿಯ ಸೊಬಗಲ್ಲ

  ಅರಿವೆಂಬುದು ಅಂತರಾಳದ ಸಿರಿ   

  ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಸುಮ್ಮಾನ ಕಾಣ 

   

  ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲ

  ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲ

  ಅರಿವೆಂಬುದು ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನ

  ನಾವೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾಹ ಕಾಣ

   

  ಕೂಡಿಡುವ ಥೈಲಿಯಲ್ಲ

  ಅಕ್ಷರದ ಅಹಂಕಾರವಲ್ಲ

  ಅರಿವೆಂಬುದು ನೀರ ದೀವಿಗೆ

  ತನ್ನ ತಾ ಅರಿವ ಆತ್ಮಗನ್ನಡಿ ಕಾಣ

   

  ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಲುಕುವ ಸತ್ಯವಲ್ಲ

  ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವ ಮೌನವಲ್ಲ

  ಅರಿವೆಂಬುದು ಅವಿನಾಶಿ

  ನಿಜಕೆ ಬೆತ್ತಲಾದವರ ಅರಿವೆ ಕಾಣ

   

  ಕರ್ಮದ ಫಲವಲ್ಲ

  ದೇಶ ಕಾಲದ ಹಂಗಿಲ್ಲ

  ಅರಿವೆಂಬುದು ಕ್ಷಣಭಂಗುರ

  ಸಾವು ಚುಂಬಿಸಿದವರ ತುಟಿಮಿಂಚು ಕಾಣ

   

   

   - ಹಂದಲಗೆರೆ ಗಿರೀಶ್

   

  Awareness

   

  Awareness is not wealth but a Guru

  Light is not constant but a flow

   

  Awareness is not the luggage kept in the fair

  Nor the property that belongs to somebody

  It is an ailment found in an open place

  And it is a gulp of hungry souls too

   

  Neither awareness is an auctioned crown

  Nor the morphine of religion

  Knowing is the flower of equality

  And a natural innate wisdom it is

   

  Neither awareness has gender obligation

  Nor hidden in the scriptures

  Look, awareness is an open universe

  And like stales covered with ashes inside the stomach

   

  Neither a loving tone it is

  Nor a beautiful melody

  Awareness is the richness of innermost

  And it is a silent happiness

   

  Neither it is information that can be infused

  Nor a way it is shown by a guru

  Awareness is like a hidden wealth in the ground

  And it’s a thirst that we have to quench ourselves 

   

  Neither it is a money bag

  Nor the pride of letters

  Awareness is a lamp of water

  And it is knowing about oneself in the mirror of one’s self-conscious spirit

   

  Neither an eye-catching truth it is

  Nor a meditating silence

  Instead, awareness is immortal

  And those who have really turned nude

  None of their attire can be seen

   

  Neither is the yield of Karma

  Nor the obligation of time

  Awareness is volatile

  And look at the glowing lips of those

  Who has already kissed the death

   

  From Kannada: Handalagere Girish

  To English: Uday Itagi