Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

ನನ್ನ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಟಕ 'ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ಶ್ರೀಮತಿ' ಕುರಿತು ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆಯವರ ವಿಮರ್ಶೆ

  • ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2021
  • ಬಿಸಿಲ ಹನಿ


  • ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನನ್ನ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಟಕ 'ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ಶ್ರೀಮತಿ' ಕುರಿತು ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಂ.

    http://epaper.samyukthakarnataka.com/m5/3267254/Samyukta-Karnataka-Bengaluru-ಸಂಯುಕ್ತ-ಕರ್ನಾಟಕ-ಬೆಂಗಳೂರು/October-24-2021-Bengaluru#page/9/1