Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಕಥೆ

  • ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2021
  • ಬಿಸಿಲ ಹನಿ
  • ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಾರ ಎಚ್ ಎಚ್ ಮನ್ರೋ (ಸಾಕಿ) ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆ 'ಡಸ್ಕ್" ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ https://www.prajavani.net/artculture/short-story/nasugatttalu-short-story-891859.html

    H. H. Munro's (Saki) well known story 'Dusk' in my Kannada translation has been published in today's 'Prajavani'. Here is the link......
    https://www.prajavani.net/artculture/short-story/nasugatttalu-short-story-891859.html 
    Thanks to Prajavani.